Economisch alternatief voor Hatenboer Water type HAC24870 water filter element - Cleanflow Filter Solutions